26.09°C
Saturday
23.99°C / 25.91°C
Sunday
23.62°C / 26.41°C
Fri, Jun 9, 2023

รายการส่องธรรม 06-05-2566 ศูนย์การศึกษาจอมบึง ศรัทธาแรงกล้า มุ่งสร้างศาสนทายาท ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา 

  • Video Caption: ศูนย์การศึกษาจอมบึง ศรัทธาแรงกล้า มุ่งสร้างศาสนทายาท ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา  รายการส่องธรรม 06-05-2566
  • Video Duration: 11:24

#รายการส่องธรรม #ศูนย์การศึกษาจอมบึง #พระไตรสิทธิ์ #หลวงพ่อสด #อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง #สร้างหอฉันท์ #ศาสนทายาท #ปฏิบัติธรรมฯบวชเนกขัมมะบารมี #ทำบุญ วันนี้รายการของเรา จะนำท่านผู้ชมมาเยี่มชมและทำบุญที่ ศูนย์การศึกษาจอมบึง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์การศึกษาที่ส่งเสริมการศึกษาให้แก่พระภิกษุ และสามเณรให้ได้รับการศึกษา ด้วยปณิธานอันแรงกล้า ศรัทธาในพระพุทธศาสนา สู่การสร้างศาสนทายาท ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา มีบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ เราไปติดตามรายละเอียดจาก พระไตรสิทธิ์ จิรวัฑฒโน ประธานศูนย์การศึกษาจอมบึง กันเลยค่ะ..

Author’s Posts

Related Articles

ถวายผักสดจากจังหวัดราชบุรี-โรงครัว 71ปี

วันวิสาขบูชา 2566

บูชาธรรมครูบาอาจารย์

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
© 2023 ศูนย์การศึกษาจอมบึง. สงวนลิขสิทธิ์.
JOMBUENG EDUCATION CENTER.