19.98°C
Thursday
21.41°C / 30.12°C
Friday
22.21°C / 29.62°C
Wed, Nov 29, 2023

ศึกษานักธรรม พระบาลี เช้า ค่ำ

ปีนี้ไม่ผ่านให้รู้กันไป
✨✨✨✨✨✨

 “เรียนเช้า เรียนค่ำ”

  นักธรรม พระบาลี
📚📚📚📚📚📚

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพ
ผู้สนับสนุนการศึกษา
ทุกท่านให้ได้บุญกันครับ

😇พระภิกษุ,สามเณร😇

 ศูนย์การศึกษาจอมบึง
📚📚📚📚📚📚📚

Author’s Posts

Related Articles

กฐินวัดนิยมธรรมาราม 2566

กฐินวัดปากช่อง 2566

กฐินวัดพรหมธรรมนิมิต 2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง