23.37°C
Thursday
21.48°C / 30.09°C
Friday
22.54°C / 29.44°C
Wed, Nov 29, 2023

พิธีตักบาตรฉลองสามเณรภาคฤดูร้อนวัดพระธรรมกาย 2566

พิธีตักบาตรฉลองสามเณร 
ณ ลานธรรมหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566
 
 
 
#พิธีตักบาตรฉลองสามเณร 
#ภาพดีๆ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

Author’s Posts

Related Articles

กฐินวัดนิยมธรรมาราม 2566

กฐินวัดปากช่อง 2566

กฐินวัดพรหมธรรมนิมิต 2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง