25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

พิธีตักบาตรฉลองสามเณรภาคฤดูร้อนวัดพระธรรมกาย 2566

พิธีตักบาตรฉลองสามเณร 
ณ ลานธรรมหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566
 
 
 
#พิธีตักบาตรฉลองสามเณร 
#ภาพดีๆ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot