23.37°C
Thursday
21.48°C / 30.09°C
Friday
22.54°C / 29.44°C
Wed, Nov 29, 2023

All Stories

แบ่งปันบุญ

🚩🚩แบ่งปันบุญ🚩🚩

เมื่อ “พระภิกษุ,สามเณร”

ไปเป็นเนื้อนาบุญคุณโยม

ได้พิจารณาไว้ขบฉัน 7 วัน

ส่วนที่เหลือเราก็แบ่งปัน

ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน

  ศูนย์การศึกษาจอมบึง

เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ
✨✨✨✨✨✨✨✨

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง