23.37°C
Thursday
21.48°C / 30.09°C
Friday
22.54°C / 29.44°C
Wed, Nov 29, 2023

ประชุมพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี ปี2566

ประชุมพระสังฆาธิการ
จังหวัดราชบุรี ปี2566

พุทธบริษัท4 ต้องเป็น1
เดียวกัน เหมือนดวงตะวัน
☀️ที่มีดวงเดียว☀️

ให้ผู้สนับสนุนทุกท่านได้บุญ
ใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันครับ…

Author’s Posts

Related Articles

กฐินวัดนิยมธรรมาราม 2566

กฐินวัดปากช่อง 2566

กฐินวัดพรหมธรรมนิมิต 2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง