23.37°C
Thursday
21.48°C / 30.09°C
Friday
22.54°C / 29.44°C
Wed, Nov 29, 2023

มหาสังฆทาน ครั้งที่19 2566

ปลื้มๆบุญกันครับ
มหาสังฆทาน ครั้งที่19
ศูนย์อมรมเยาวชนผาสุก

ในพิธีบุญ
ได้รับความเมตตาจาก

พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อพระราชเมธี
รองเจ้าคณะภาค๘
วัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อพระปิฎกโกศล
ปธ.๙,ผศ.,ดร.,
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
เป็นประธานสงฆ์
นำคณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์

และพระอาจารย์ผู้มีแต่ให้
พระครูปลัดทวี พฺรหฺมเทโว
ประธานจัดงานบุญทุกปี

คณะสงฆ์ 
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
และลูกพระธัมฯ จ.ราชบุรี

ได้ร่วมกัน
สร้างมหาทานบารมี
ร่วมกันกับพระอาจารย์

ในงานบุญครั้งนี้ได้รับบุญ

ต้อนรับคณะสงฆ์ทุกวัด
ดูแลการถวายปานะ
น้ำร้อน,น้ำเย็น,น้ำชา
และตลอดจนรับบุญ
เตรียมงาน เก็บงานบุญ

หากมีสิ่งหนึ่งประการใด
บกพล่องผิดพลาดในการ
ต้องรับหลวงพ่อ,พระอาจารย์
และเจ้าภาพทุกท่าน…😇

ทางทีมรับบุญการขออภัย
ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ปีหน้า ฟ้าใหม่ ขอกราบนิมนต์
หลวงพ่อ,และพระอาจารย์มาเป็น

เนื้อนาบุญอีกครั้งครับ…🙏🙏🙏

ขอให้เจ้าภาพทุกท่านได้บุญใหญ่
ในครั้งนี้ร่วมกันทุกคนทุกท่านเทอญ

พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน
ประธานสงฆ์
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
และทีมคณะจัดงาน
ขอกราบขอบพระคุณ
ทุกรูปด้วยความเคารพยิ่ง

หมายเหตุ : หากมีสิ่งใดที่หลวงพ่อ,พระอาจารย์ จะเมตตาชี้ขุมทรัพย์ เพื่อให้งานบุญ ปี2567 พัฒนาดียิ่งๆไป กราบขอความกรุณาถวายความรู้ แก่กระผมได้ครับ…🙏

Author’s Posts

Related Articles

กฐินวัดนิยมธรรมาราม 2566

กฐินวัดปากช่อง 2566

กฐินวัดพรหมธรรมนิมิต 2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง