19.98°C
Thursday
21.41°C / 30.12°C
Friday
22.21°C / 29.62°C
Wed, Nov 29, 2023

อัญมณีนิลถวายโดยตระกูลรักพลเมือง

#นิลแท้กาญจนบุรี  นิล (อังกฤษ: Black Spinel) เป็นแร่รัตนชาติชนิดหนึ่ง ในสมัยโบราณเรียกกันว่า "มณีนิล"
เพราะถือว่านิลคืออัญมณีชนิดหนึ่ง และเชื่อกันว่านิลมีพลังศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่สามารถปกป้องให้พ้นภยันอันตรายได้
เพราะนักรบในสมัยโบราณของไทยได้ใช้ "นิลและโป่งขาม" เป็นเครื่องรางในการออกศึก 
ต่อมานิลถูกนำมาใช้เป็นเครื่องบอกฐานะ ยศศักดิ์ จนในที่สุดก็นำมาใช้เป็นเครื่องประดับจวบจนปัจจุบัน…

ปลื้มๆกันไปอีก 1 วัน

✨กับบุญพิเศษวันนี้

#คณะสงฆ์ 
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง

ร่วมกันรับบุญและขนส่ง

อัญมณี(นิล)จำนวน 3 ตัน

โดย“#ตระกูลรักพลเมือง”

เป็นผู้ถวายเพื่อใช้ในงาน

พระพุทธศาสนาต่อไป…

โดยทางเจ้าภาพตั้งใจ❤️

ถวายแด่ศูนย์สาขาทั้งหมด
ของ #วัดพระธรรมกาย😇

ทั้งภายใน และต่างประเทศ

จึงเป็นบุญพิเศษวันนี้ครับ

#เอาบุญมาฝากทุกท่าน
ให้ได้บุญร่วมกันทุกคน

#อัญมณี(นิล)ได้ถึงวัดใหญ่
เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ😇

Author’s Posts

Related Articles

กฐินวัดนิยมธรรมาราม 2566

กฐินวัดปากช่อง 2566

กฐินวัดพรหมธรรมนิมิต 2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง