23.37°C
Thursday
21.48°C / 30.09°C
Friday
22.54°C / 29.44°C
Wed, Nov 29, 2023

เตรียมงานเตรียมบุญ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566

“เตรียมงาน เตรียมบุญ”
13 สิงหาคม พ.ศ.2566

  เป็นวันบุญใหญ่พิเศษ
ลูกพระธัมฯจังหวัดราชบุรี

ร่วมกันและตั้งใจจัดเตรียม
พิธีบุญมหามงคล ประจำปี

 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
บุญมหาสังฆทาน ครั้งที่19
 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุก
อำเภอเมือง ตำบลคุ้มน้ำวน
จังหวัดราชบุรี ของพวกเรา

ใครคิดว่าจะมาขอให้ ได้มา
ใครคิดว่าทำบุญขอให้ ได้ทำ
ใครคิดสิ่งใดขอให้ สำเร็จเทอญ

คณะสงฆ์
ศูนย์การศึกษาจอมบึง จ.ราชบุรี
นำบุญมาฝากทุกๆท่านทุกครับ…

Author’s Posts

Related Articles

กฐินวัดนิยมธรรมาราม 2566

กฐินวัดปากช่อง 2566

กฐินวัดพรหมธรรมนิมิต 2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง