19.98°C
Thursday
21.41°C / 30.12°C
Friday
22.21°C / 29.62°C
Wed, Nov 29, 2023

กฐินวัดโชติทายการาม 2566

#วัดโชติทายการาม
วันจันทร์ ที่6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะลูกพระธัมฯจังหวัดราชบุรี
ร่วมน้อมถวายปัจจัยกฐิน5,000วัด

แด่ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ
รองเจ้าคณะ ราชบุรี2

นำถวายโดย
พระครูปลัดทวี พฺรหฺมเทโว
และคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี

➡️ณ วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ตามโครงการกฐินสามัคคี
5,000 วัด ทั่วไทย
พุทธศักราช 2566
✨โดย คณะศิษยานุศิษย์
บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

#กฐิน5000วัด
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง
#คณะลูกพระธัมฯจังหวัดราชบุรี

Author’s Posts

Related Articles

กฐินวัดนิยมธรรมาราม 2566

กฐินวัดปากช่อง 2566

กฐินวัดพรหมธรรมนิมิต 2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง