กฐินวัดเขาผึ้ง 2565

โครงการทอดกฐิน บำรุงวัด 5,000 วัด ทั่วไทย

วัดเขาผึ้ง เป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในอำเภอจอมบึง ที่ได้รับผ้ากฐินจากโครงการของวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี