19.98°C
Thursday
21.41°C / 30.12°C
Friday
22.21°C / 29.62°C
Wed, Nov 29, 2023

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหอฉัน 113 ปี

#พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหอฉัน 113 ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
(วันเสาร์ ที่13 พฤษภาคม พศ.2566)
.
#อนุโมทนาบุญกับประธานผ้าป่า
กัลฯธนบูลย์-พิชามญชุ์ แสงฐิตาพันธุ์ เเละครอบครัว
.
ประธานกอง เเละเจ้าภาพอุปถัมภ์ ทุกท่านนะ
ให้ได้บุญเยอะๆกันทุกท่าน สาธุ...

#หลวงพี่โจ้ #ศูนย์การศึกษาจอมบึง #จังหวัดราชบุรี

Author’s Posts

Related Articles

กฐินวัดนิยมธรรมาราม 2566

กฐินวัดปากช่อง 2566

กฐินวัดพรหมธรรมนิมิต 2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง