23.37°C
Thursday
21.48°C / 30.09°C
Friday
22.54°C / 29.44°C
Wed, Nov 29, 2023

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุผู้สอบได้ ประโยค ๙ ครั้งที่๓๕

พิธีบูชาข้าวพระ
พิธีมุทิตาสักการะ
พระภิกษุผู้สอบได้
ประโยค ๙ ครั้งที่๓๕

คณะสงฆ์
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
นำบุญมาฝากทุกท่าน…

ให้ได้บุญปลื้มๆร่วมกัน
📚📚📚📚📚📚📚

Author’s Posts

Related Articles

กฐินวัดนิยมธรรมาราม 2566

กฐินวัดปากช่อง 2566

กฐินวัดพรหมธรรมนิมิต 2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง