19.98°C
Thursday
21.41°C / 30.12°C
Friday
22.21°C / 29.62°C
Wed, Nov 29, 2023

พิธีบูชาข้าวพระ 7-5-2566

พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-831-1000

Author’s Posts

Related Articles

กฐินวัดนิยมธรรมาราม 2566

กฐินวัดปากช่อง 2566

กฐินวัดพรหมธรรมนิมิต 2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง