23.37°C
Thursday
21.48°C / 30.09°C
Friday
22.54°C / 29.44°C
Wed, Nov 29, 2023

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่128

ครั้งที่128
#โครงการปันสุขจากใจ
#โยมไม่ทิ้งพระ #พระไม่ทิ้งโยม
วันอังคาร ที่1 สิงหาคม พุทธศักราช๒๕๖๕

แบ่งปัน ให้กัน ด้วยความตั้งใจ❤️
ให้โยมทั้งหลาย ปลอดภัยแข็งแรง

#อนุโมทนาบุญเจ้าภาพ
#ศูนย์การศึกษากจอมบึง
#ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจอมบึง
#อนุโมทนาผู้จัดการตลาดศรีเมือง
#อนุโมทนาโยมพ่อค้า #โยมแม่ค้าทั้งหลาย
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง #เอาบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลก

Author’s Posts

Related Articles

กฐินวัดนิยมธรรมาราม 2566

กฐินวัดปากช่อง 2566

กฐินวัดพรหมธรรมนิมิต 2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง